ePrivacy and GPDR Cookie Consent Script by Cookie Consent Fjernvarme | Beregn prisen på et nyt varmeanlæg online her

Fjernvarme

Sådan fungerer vores service

1

Indtast opgaven

Indtast din VVS-opgave i beregneren

2

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på VVS-opgave pr. mail med det samme

3

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med dit projekt

Beregn prisen her

Der er omkring 60.000 km nedgravet fjernvarmerør i Danmark.

Fjernvarme er en effektiv og miljøvenlig opvarmningsform, der er billig og har et meget lavt vedligeholdelseskrav. Det er et varmeanlæg, der stort set passer sig selv.

Muligheden for at få installeret fjernvarme er afhængig af, om din bolig ligger i et fjernvarmeværks koncessionsområde. Rigtig mange steder er der tilslutningspligt til fjernvarme. Tilslutningspligten betyder, at når først din bolig er tilsluttet fjernvarme, er man forpligtet til at betale den faste årlige effektbetaling til fjernvarmeværket. Det betyder ikke, at du ikke må installere eller supplere med andre varmeanlæg - f.eks. overgå til solvarme om sommeren.

Varmeforbruget ved fjernvarme i et parcelhus fra 1970’erne vil typisk ligge på 110 kWh pr.kvadratmeter om året. Derudover vil der være et fjernvarmeforbrug til varmt brugsvand på 750 kWh om året pr. person i boligen. Fjernvarmeforbruget for nyere og bedre isoleret huse vil ligge lavere.

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er baseret på spildvarme fra kraftværker, afbrænding af affald, afbrænding af fossile brændstoffer og spildvarme fra tung industri.

Fjernvarmevandet bliver opvarmet på et fjernvarmeværk og pumpes gennem et højisoleret rørnet ud til husstandene. Vandet bruges til opvarmning af dine radiatorer og dit brugsvand, og er typisk 80 grader varmt, når det når din bolig. I din bolig deles vandet op i to rør, hvor det ene opvarmer vandet til dine radiatorer via en cirkulationspumpe, og det andet rør afgiver varme til dit brugsvand. Fjernvarmevandet er altså et lukket system. Når vandet har afgivet sin varme sendes det retur til varmeværket, hvor det varmes op igen.

Fjernvarme er en billig og stabil varmekilde rent prismæssigt. Prisen veksler dog alt afhængigt af, hvor i landet du bor. Nogle fjernvarmeværker har meget høje priser i forhold til andre, og fjernvarme kan i disse tilfælde ikke være den optimale løsning. Det afhænger af det enkelt fjernvarmeværks økonomi og afstanden til værket. Hvis der ikke er tilslutningspligt, og prisen på fjernvarmen er høj, er det værd at undersøge andre muligheder for opvarmning. Generelt er fjernvarme dog billigere end olie, gas og elvarme.

Hvis du skal have installeret et fjernvarmeanlæg, er det en god idé at søge rådgivning hos en VVS-installatør. Hvordan fjernvarmeværket leverer fjernvarmen er afgørende for, hvilken type fjernvarmeanlæg du kan få installeret. En VVS’er vil kunne rådgive dig om det mest energieffektive varmeanlæg.

Retur

Andre beregnere

Prøv vores andre beregnere lige her, og få en pris på 2 minutter.