Solvarme

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på VVS-opgave pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med dit projekt

Beregn prisen her

Miljøvenlig opvarmning af din bolig? Et solvarmeanlæg består af solfangere på taget og en varmtvandsbeholder, der er forbundet med rør med frostsikker væske. Når solen opvarmer frostvæsken i solfangerne senders væsken via en cirkulationspumpe til varmtvandbeholderen, hvor den afgiver varmen til dit brugsvand.

En varmtvandsbeholder til et solfangersystem er typisk en høj slank type på 200-300 liter. Røret med den frostsikre væske løber typisk ind i bunden af vandbeholderen, hvor varmen afgives til vandet i beholderen.

En elektronisk styring måler temperaturen i solfangeren og i bunden af vandbeholderen, og så snart at vandet er varmere i solfangerne end i beholderen, aktiveres cirkulationspumpen og fører den varme væske ned i varmtvandsbeholderen. Når varmen er afgivet føres væsken tilbage til solfangeren for igen at blive opvarmet af solen.

Der bør ikke være noget, der skygger for solfangerne - træer, flagstang ol., da det nedsætter effektiviteten. På en overskyet dag vil et godt solvarmeanlæg kunne varme vandet op til 20-25 grader.

Man kan vælge systemer med solvarme, der både omfatter brugsvand og opvarmning/gulvvarme.

Solfangere vil kunne holde i op til 30 år

Som tommelfingerregel så skal man bruge 1-1½ m2 solfanger for hver person i huset og en varmtvandsbeholder, der kan rumme 50-75 liter vand pr. person. Hvis man også vil benytte solfangere til opvarmning af huset, så bliver det nødvendigt et større areal solfangere og en større varmtvandsbeholder. En fagmand vil kunne rådgive dig i dit behov.

Et solvarmeanlæg vil ikke kunne producere nok varme om vinteren. Et solvarmeanlæg kan derfor med fordel kombineres med en anden varmekilde. Om sommeren hvor det ikke er nødvendigt at opvarme huset, og det kun er brugsvandet, der skal opvarmes, vil man kunne slukke for "vinter-varmeanlægget", og lade solfangerne stå for opvarmningen af brugsvandet.

En installation af solfangere består af en montering af solpanelerne, rørføring til vandbeholderen og opsætning af vandbeholderen i sig selv. I de fleste tilfælde vil det blive nødvendigt med en opstilling af stillads.

Retur

vvs-pris.dk